Livstidsbegränsad garanti


Livstidsbegränsad garanti

WeatherTech Europe, Srl. garanterar att våra produkter är fria från defekter i tillverkning, material och utförande under den ursprungliga köparens livstid och endast för det ursprungliga fordonet som produkterna installerades på.

Undantag till denna garanti inkluderar slitage på grund av kraftigt slipande förhållanden, kemiska föroreningar, t.ex. spilld bensin, blekmedel, trafikolyckor, missbruk, felaktig installation, felaktig användning etc.

Vi är förnuftiga personer och vi tror på sann kundtillfredsställelse. Beroende på omständigheterna ersätter vi antingen din produkt utan kostnad eller debiterar dig en i förväg bestämd summa för att ersätta dina mattor. Vårt mål är att hålla våra kunder nöjda under hela deras livstid och alltid nå en rättvis lösning för alla problem.

Om du behöver en återbetalning eller vill returnera WeatherTech-produkterna ska du alltid vända dig direkt till stället där du köpte dem. Att köpa direkt från WeatherTech Europe, Srl. är självklart det bästa alternativet för att få den bästa kundservicen eftersom vi är den officiella källan!

Eftersom våra applikationsdata kontinuerligt övervakas och uppdateras, är du i riskzonen för att inte få rätt delar till ditt fordon om du köper produkter från icke-auktoriserade återförsäljare på internet, till exempel Amazon, eBay och vissa av deras återförsäljare! Dessutom riskerar du även undermålig kundservice eftersom de inte är specialister på vad vi gör. Ingen tar hand om dig som vi gör!

För att få garantiservice måste du kontakta kundtjänst på + 46 (0) 313088025 under ordinarie kontorstid eller skicka oss ett e-postmeddelande på wte@weathertech.com dygnet runt, sju dagar i veckan.

Visa Returpolicy

 
Stäng