Databeskyttelsespolitik


 
DATABESKYTTELSESPOLITIK
 
På denne side beskrives, hvordan webstedet administreres i forhold til, hvordan det håndterer de personlige oplysninger fra de brugere, der besøger det.
 
WeatherTech Direct, LLC , med kontorer på via 1 WeatherTech Way, Bolingbrook, IL 60440 (USA), som den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger under det italienske lovdekret 196/2003 og efterfølgende ændringer – Lov angående beskyttelsen af personoplysninger og EU-direktiv 679/2016 gældende fra 25. maj 2018 – persondataforordningen ("GDPR" – General Data Protection Regulation)

Du forstår, at denne databeskyttelsespolitik udelukkende er leveret og gælder for webstedet www.weathertecheurope.com og ikke gælder for nogle andre websteder, der kan opnås adgang til gennem eksterne links. Den skal forstås som en databeskyttelsespolitik, der er leveret i overensstemmelse med art. 13 i den gældende bestemmelse, til de personer, der interagerer med webstedet. Den er i overensstemmelse med anbefaling 2/2001 angående minimumskravene for online indsamling af data i den Europæiske Union, der blev indført den 17. maj 2001 af artikel 29-gruppen.
 
Dine personoplysninger vil blive behandlet lovligt, rimeligt, gennemsigtigt, nøjagtigt og fortroligt, så begrænsningerne for formål, opbevaring og minimering af data respekteres og med integritet. Derfor vil dine personoplysninger blive behandlet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser i den gældende lovgivning og de krav om fortrolighed, som den kræver.
 
DATAANSVARLIG
 
Webstedets dataansvarlige er WeatherTech Direct, LLC , som defineret ovenfor.  
Den dataansvarlige står til rådighed for at give dig alle oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, herunder listen over databehandlere, der håndterer data.
 
PERSONOPLYSNINGER UNDERLAGT BEHANDLING  
 
Webstedet indsamler følgende personoplysninger:
 
a.   Navigationsdata
Webstedets informationssystemer indsamler visse personoplysninger, hvis overførsel er implicit i brugen af internetkommunikationsprotokoller. Oplysningerne indsamles ikke for at associere dem med dig, men deres iboende egenskaber betyder, at hvis de behandles og associeres med data fra tredjeparter, kunne oplysningerne gøre det muligt at identificere dig.  
Disse data omfatter IP-adresser eller domænenavne på de enheder, der er brugt til at oprette forbindelse til webstedet, adresserne i URL-form (Uniform Resource Identifier) for de anmodede ressourcer, tiden for anmodningen, den metode, der blev brugt til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen af den fil, der opnås som svar, den numeriske kode, der angiver status for det svar, der er givet af serveren (gennemført, fejl osv.) og andre parametre om dit operativsystem og it-miljø.
Disse data bruges til at udtrække anonyme statistiske oplysninger om brugen af webstedet og til at overvåge, om det fungerer korrekt, og om levering af de forskellige funktioner, du anmoder om, fungerer korrekt, af sikkerhedsårsager og til at fastslå ansvar i tilfælde af hypotetiske computerforbrydelser, der skader webstedet eller tredjeparter, og de slettes efter 40 måneder.
 
b.   Frivilligt opgivne data

Gennem webstedet har du mulighed for frivilligt at opgive personoplysninger, f.eks. dit navn og e-mailadresse for at kontakte os. Vi behandler disse data i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Gennemse de informationsspecifikationer, der findes i de respektive områder af webstedet.
 
c.   Cookies og lignende teknologier
Gennem webstedet www.weathertecheurope.com indsamles personoplysninger ved hjælp af cookies. Du kan læse mere om brugen af cookies og lignende teknologier i Politik for cookies.
    
FORMÅL, JURIDISK GRUNDLAG OG OBLIGATORISK ELLER VALGFRI EGENSKABER FOR BEHANDLINGEN

 
De personoplysninger, som du opgiver til webstedet, vil blive behandlet af WeatherTech Direct, LLC til de følgende formål:
 
a) til at gennemføre en specifik anmodning om oplysninger;
b) statistisk forskning/analyseformål med brug af samlede eller anonyme data, og derfor (uden mulighed for at identificere brugeren) til at måle webstedets funktion, måle dets trafik og vurdere dets brugbarhed og interesse;
c) formål relateret til opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt.
 
Overførsel af dine personoplysninger til de formål, der er angivet ovenfor, er frivillig, men hvis du nægter at opgive dem, kan det blive umuligt at opfylde anmodningen om kontakt eller modtage oplysninger.
 
MODTAGERE

Dine personoplysninger vil blive behandlet af personale, der er udnævnt af den dataansvarlige eller af tredjeparter, som er betroet med tekniske tjenester til at administrere webstedet. Dine oplysninger vil under ingen omstændigheder bliver afsløret.
 
OVERFØRSLER

Nogle af dine personoplysninger overføres til modtagere, der kan være placeret uden for det Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde, og specielt:

•    MACNEIL IP LLC, 1 MacNeil Ct, Bolingbrook, Illinois 60440
•    Svanaco, Inc., en virksomhed i Illinois d/b/a Americaneagle.com, 2600 South River Road, Des Plaines, Illinois 60018

Dataoverførsler til USA er baseret på en aftale om eksport af databehandling, der gøres tilgængelig ved forespørgsel.

DATAOPBEVARING
De opgivne personoplysninger vil blive gemt i den periode, der kræves til at gennemføre anmodningen om oplysninger, så længe det kræves af gældende bestemmelser.
 
DINE RETTIGHEDER   

Du har ret til når som helst at få bekræftelse af, om dine personoplysninger findes, og vide om deres indhold og oprindelse, verificere deres nøjagtighed eller anmode om, at de fuldføres eller opdateres, eller om rettelse.
Du har ret til at få udført sletning, anonymisering eller blokering af data, der er blevet behandlet ulovligt, samt til at modsætte dig deres behandling i enhver situation, hvis du har legitime grunde.
Der gøres enhver muligt indsats, for at gøre dette websteds funktioner så kompatible som muligt med de automatiske mekanismer til kontrol af databeskyttelse, de er tilgængelige i nogle produkter, som brugerne anvender. Når der overvejes, at graden af udvikling af de automatiske kontrolmekanismer ikke aktuelt har gjort dem fri for fejl eller fejlfunktioner, skal du bemærke, at dette dokument, der er udgivet på denne side, udgør "Databeskyttelsespolitikken" for dette websted og vil blive opdateret.
 
Sidste opdatering: 28/05/2019
 
Luk