Brugsvilkår


Definitioner

 • for "Juridiske bemærkninger": Vilkår og betingelser.
 • for "Website" eller "Site": Hjemmesiderne http://www.weathertecheurope.com/dk/ og http://www.weathertecheurope.com/dk/ samt de indeholdte websider eller andre indsamlede oplysninger og/eller applikationer administreret eller leveret af WeatherTech Direct, LLC og tilgået via digitale værktøjer som stationære computere, bærbare computere, håndholdte enheder, mobiltelefoner, digitalkameraer, tv-udstyr eller andre netværksenheder til kablede eller trådløse netværk.
 • for "Indhold": Websider, tekstdokumenter, redaktionelt indhold, kommunikationsmidler, tegninger, grafik, billeder, fotografier, databaser, software og alle andre former for audiovisuelle materialer af enhver art.
 • for "Tjenester": Alle funktioner, enheder, applikationer, oplysninger eller andre egenskaber, der er tilgængelige via dette website.
 • for "Besøger" eller "Bruger": Enhver person, som tilgår websitet med eller uden tilladelse hertil fra WeatherTech Direct, LLC , eller enhver, som bruger det omtalte site, uanset om vedkommende har "registreret sig" eller ej.
 • for "Framing": Inkludering af den "leverede" (linkede) side, der tilhører et bestemt site, i strukturen på et andet "leveret" (linkende) site.
 • for "Dybt link": Et direkte link på et website til en specifik side på et andet site, der styrer uden om dettes startside.

Procedurer i forbindelse med og betingelser for brug af websitet

Enhver, som besøger dette website eller bruger det på nogen måde, accepterer, uden begrænsninger, at være bundet af nedenstående betingelser. Enhver, som ikke accepterer disse vilkår eller ikke har til hensigt at være bundet af dem, bør ikke overveje at få tilladelse til at tilgå, bruge eller downloade materiale fra dette site.

WeatherTech Direct, LLC forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre disse betingelser og procedurer for adgang til sit website når som helst og uden varsel. I tilfælde af en ændring i betingelserne, vil adgang til dette website indebære samtykke til de ændrede betingelser.

Gældende lovgivning

Alt indhold, der udgives på eller leveres via websitet, herunder dets udvalg og organisation samt opbygning og design af websitet, er beskyttet af persondataloven (den italienske lovgivende dekret 30/6/2003, nr. 196), loven om ophavsret (lov 22/4/1941, nr. 633, som ændret ved den italienske lovgivende dekret 29/12/1992, nr. 518 om juridisk beskyttelse af software) og af andre nationale og internationale love om immaterialret samt eventuelle ændringer og tillæg.

Sitets indhold og formål

Indholdet på websitet er blevet undersøgt i henhold til italiensk lovgivning og EU-direktiver, herunder bestemmelser vedrørende beskyttelse af litterært og kunstnerisk arbejde, og det er tiltænkt brugere i både ind- og i udland. Formålet med sitet er at udgive nyheder vedrørende virksomheden WeatherTech Direct, LLC og den gruppe, som den tilhører, på internettet med henblik på orientering og annoncering samt at levere onlinetjenester.

WeatherTech Direct, LLC bekræfter følgende:

 • Virksomheden implementerer procedurer for at sikre overholdelse af standarder vedrørende præcision, fuldstændighed, egnethed, opdatering og rettidighed af oplysninger på virksomhedens website.
 • Virksomheden forpligter sig til at fjerne eventuelle tekniske eller typografiske fejl, som måtte opstå, så hurtigt som muligt.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til når som helst, efter eget skøn og uden varsel at ændre indhold, funktioner og driftsprocedurer på sitet samt de tjenester, som virksomheden tilbyder.
 • Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller forsinkelser i opdateringen.

Indholdet og alle dets elementer må kun gengives (herunder delvist eller med kildeangivelse) med forudgående skriftlig tilladelse fra WeatherTech Direct, LLC.

Regler for brug af sitets indhold

 1. Tilladte aktiviteter

  Adgang til websitet og dets indhold, som registreret eller ikke-registreret besøgende, er kun tilladt med henblik på de formål, som er tilladt af WeatherTech Direct, LLC samt som angivet på dette website. Sitet og de data, som det indeholder, må kun konsulteres eller bruges til personlige formål (f.eks. personlig orientering, forskning eller studium).

 2. Forbudte aktiviteter

  Brugeren må ikke bruge eller få tredjeparter til at bruge websitet og dets data til kommercielle formål. Enhver brugers økonomiske eller kommercielle brug er derfor strengt forbudt, medmindre der forefindes en forudgående skriftlig kontrakt herom med WeatherTech Direct, LLC. Følgende er under alle omstændigheder forbudt:
  • ændring af websitet, noget af dets indhold eller dets adgangsprocedurer
  • adfærd som er ulovlig i henhold til aktuel lovgivning (såsom cyberkriminalitet, som f.eks. ulovlig adgang til et computersystem)
  • adfærd, der har til hensigt at opdele eller udskille afsnit af websitet og/eller at inkorporere dem på tredjeparters websites, ændre, kopiere, gengive, genudgive, indlæse fra et program, offentliggøre, overføre eller distribuere indholdet på nogen måde, helt eller delvist, herunder koder og software, uden forudgående samtykke fra WeatherTech Direct, LLC eller i overtrædelse af nærværende betingelser
  • forsøg på at få adgang til forbeholdte områder på websitet uden tilladelse
  • overførsel af ødelæggende computerprogrammer, filer eller andet materiale med ødelæggende funktioner, såsom virusser, manipulerede filer, "skjulte" filer (f.eks. billeder med integrerede lydfiler), orme, trojanske heste eller robotter til at rulle på eller starte flere skærmbilleder, samt alle andre aktiviteter, som generelt er i stand til at interferere med websitets integritet, funktionalitet eller onlinekommunikation
  • enhver brug, der generelt medfører skade på, afbrydelse af eller begrænsninger på dette website eller dets tjenester eller har potentiale til at gøre det
  • al uautoriseret indsamling af tredjeparters personlige oplysninger (f.eks. e-mailadresser) via websitet

 3. Forbudte aktiviteter – konsekvenser

  Uden at det berører nogen ret, tilladelse eller bemyndigelse tilhørende tredjeparter, forbeholder WeatherTech Direct, LLC sig retten til at anlægge sag, såfremt nogen af de forbudte aktiviteter skulle ske.

  Hvis en overtrædelse af betingelserne for websitet registreres, forbeholder WeatherTech Direct, LLC sig retten til at skride til handling uden varsel, herunder at forhindre den besøgende/brugeren i at få adgang til websitet og dets tjenester samt at fjerne eventuelt materiale, som er blevet anbragt her af den pågældende besøgende/bruger, uden at påtage sig noget direkte eller indirekte ansvar. WeatherTech Direct, LLC forpligter sig til at samarbejde med alle kompetente myndigheder, herunder for hurtigt at få identificeret de ansvarlige for eventuelle lovovertrædelser.

Forbindelser til andre websites

Nel sito WeatherTech Direct, LLC possono essere presenti collegamenti (link) ad altri siti di soggetti terzi.

Hvis brugerne følger disse links til andre websites, forlader de frivilligt WeatherTech Direct, LLCs site og videresendes til sider på nettet, som ligger uden for dette website. WeatherTech Direct, LLC forpligter sig til at indhente en forudgående tilladelse, inden der oprettes links til nogen tredjeparters websites. Brugere, som beslutter at tilgå andre linkede websites, påtager sig enhver risiko forbundet hermed. WeatherTech Direct, LLC er ikke ansvarlig for indholdet på nogen websites, som kan tilgås via links, der ikke styres af WeatherTech Direct, LLC. Uden at det berører nogen aftaler med tredjeparter, forbeholder WeatherTech Direct, LLC sig retten til at fjerne ethvert link eller linkende program når som helst.

Enhver bruger, som ønsker at medtage et link til dette website på sin hjemmeside, skal først anmode om tilladelse hertil fra WeatherTech Direct, LLC ved at indsende en skriftlig anmodning til kontoret på Via Pier Carlo Cadoppi 9, Reggio Emilia, Italien. WeatherTech Direct, LLC forbeholder sig retten til at evaluere anmodningen og give tilladelse efter eget skøn. WeatherTech Direct, LLC forbeholder sig endvidere retten til at handle i overensstemmelse med lovgivningen mod enhver person, som indsætter links, der ikke er blevet autoriseret på forhånd. Såkaldte "dybe links" er forbudt. Alle links til dette website skal føre direkte til websitets startside og skal oplyse, at dette website og dets indhold er adskilt fra det website, som indeholder linket. Det skal endvidere oplyses, at WeatherTech Direct, LLC ejer og driver dette site uden at dele noget af det indhold, der findes på det site, som oprettede linket. Ligeledes er brug af teknikken "framing" også forbudt.

Ansvar

Hverken WeatherTech Direct, LLC (som, hvad angår dette afsnit, skal forstås som omfattende administratorer, revisorer, direktører, medarbejdere, agenter og WeatherTech Direct, LLC-konsulenter) eller nogen andre indehavere af licenser fra WeatherTech Direct, LLC , kan holdes ansvarlige for handlinger og/eller skader, der kan pådrages brugeres og/eller tredjeparter som følge af brugen af dette website og/eller dets indhold. WeatherTech Direct, LLC kan ikke holdes ansvarlig for nogen handlinger og/eller skader, der er forårsaget af lovlige tiltag, som har til hensigt at varetage føromtalte forbudte aktiviteter. WeatherTech Direct, LLC kan desuden heller ikke holdes ansvarlig for problemer, som brugeren måtte opleve, der opstår som følge af afbrydelser, suspenderinger, forsinkelser eller fejlfunktion i leveringen af tjenesten, som afstedkommes af elforsyningen, telefon- eller telekommunikationstjenester eller andre tekniske midler, hvormed indholdet overføres, og som WeatherTech Direct, LLC ikke er ansvarlig for. På trods af en vedvarende indsats for at forbedre sine tjenester, kan WeatherTech Direct, LLC ikke holdes ansvarlig for tredjeparter, hvad angår præcision eller aktuel status af indholdet på dette website.

 
Luk