Tietosuojalausunto


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ ILMOITUS
 
WeatherTech Direct, LLC, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa 1 WeatherTech Way, Bolingbrook, IL 60440 (USA) jäljempänä "rekisterinpitäjä" ilmoittaa tehtävänään tietoja käsittelevänä rekisterinpitäjänä Italian lakiasetuksen 196/2003 artiklan 13, jäljempänä "tietosuojalaki" ja EU-direktiivin 2016/679, jäljempänä "GDPR" mukaisesti, että antamiasi tietoja käsitellään seuraavasti ja seuraaviin tarkoituksiin:
 
1. Käsittelystä, tavoitteista ja laillisesta perusteesta
Käytämme tiettyjä henkilötietoja, jotta voimme antaa sinulle käyttöoikeuden verkkosivujen rajoitetuille alueille. Annat nämä henkilö- ja yhteystiedot rekisteröitymislomakkeessa. Nämä ovat nimenomaisesti tunnistetietosi (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite), ja niitä käsitellään vain, jotta sinulle voidaan antaa käyttölupa sivuston www.weathertecheurope.com/fl/my-account/register/.rajoitetulle alueelle. Emme pysty rekisteröimään sinua ilman näitä tietoja. Päätös olla antamatta muita lisätietoja, kuten osoitetta tai puhelinnumeroa, ei estä rekisteröitymistä. Näitä tietoja pyydetään vain helpottamaan viestintää sinun ja yhtiömme välillä ilmoitettujen tavoitteiden toteuttamista varten. Antamiasi tietoja voidaan käyttää lisäksi nimenomaisella luvallasi myyntitiedotteiden lähettämiseen tarjouksistamme. Jos päätät kieltää tällaisen käsittelyn markkinointia varten, se ei vaikuta päätavoitteeseen saada kortinhaltijoille varattuja alennuksia.
 
2. Käsittelytavat
Henkilötietojasi käsitellään menetelmillä, jotka kuvataan tietosuojalain artiklassa 4 ja GDPR-direktiivin artiklassa 4 (2), ja ne ovat seuraavat: tietojen kerääminen, tallentaminen, organisointi, koostaminen, varastointi, sovittaminen tai muokkaaminen, haku, konsultaatio, käyttö, ilmituominen lähettämällä, jakamalla tai saattamalla muutoin käyttöön, kohdistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen. Tietojasi käsitellään sekä paperilla että sähköisesti ja/tai automaattisesti. Käsittelyn tekevät siitä vastaavat henkilöt ja liikekumppanit osana työtehtäviään saamiensa ohjeiden mukaisesti. Käsittely tehdään aina tiettyä tavoitetta varten ja noudattaen tiukasti soveltuvien säädösten edellyttämää luottamuksellisuutta ja tietoturvaa.
 
3. Pääsy tietoihin
Kohdassa 2 kuvattuja tavoitteita varten tietoihisi voidaan antaa pääsy:
- työntekijöille ja rekisterinpitäjälle osana heidän tehtäväänsä tietojen käsittelystä vastaavina ja/tai sisäisille käsittelijöille ja/tai järjestelmän pääkäyttäjille
- muille yhtiöille tai osapuolille (kuten luottolaitoksille, ammattistudioille, konsulteille, vakuutusyhtiöille jne.), jotka suorittavat ulkoistettuja tehtäviä rekisterinpitäjän puolesta roolissaan ulkoisina käsittelijöinä.
 
4. Tietojen ilmituominen
Rekisterinpitäjä saa paljastaa tietosi ilman nimenomaista lupaa (tietosuojalain artiklassa 24 ja GDPR-direktiivin artiklassa 6) kohdan 2 tarkoituksiin valvontavirastoille ja/tai viranomaisille sekä muille osapuolille, joille tehtävät ilmituomiset ovat lakisääteisiä edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamista varten. Tietojasi ei ilmituoda.
 
5. Tietojen siirtäminen
Tietosi voidaan siirtää European unionin ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle tehdään soveltuvien asetusten mukaisesti vaatien tarvittaessa sopimuksia, joilla varmistetaan riittävä suojaus, ja/tai ottamalla käyttöön Euroopan komission määrittämät mallisopimuslausekkeet ja/tai konsernin sisäiset sitovat säännöt.
 
6. Tietojen varastointi
Kaikki annetut henkilötiedot käsitellään lain mukaisesti, tasapuolisesti, asiaankuuluvasti ja verrannollisesti käyttämällä vain niitä tietokone- ja puhelinmenetelmiä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä edellä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei missään tapauksessa säilytetä yhtään pidempään kuin on tarpeen, jotta alennuskortin käyttämiseen liittyvät edut voidaan antaa ja/tai hallinnointi- tai kirjanpitotavoitteet tai määritetyt lakisääteiset velvoitteet voidaan toteuttaa. Henkilötiedot, joita ei tarvitse säilyttää ilmoitettuja tavoitteita varten, poistetaan tai muutetaan nimettömiksi Huomaa, että kerättyjen tietojen hallintaan käytetyt tietokonejärjestelmät on määritetty alusta alkaen minimoimaan henkilötietojen käyttö.
 
7. Tietojen kohteen oikeudet
Tietojen kohteena sinulla on oikeuksia tietosuojalain artiklojen 7 ja 15 sekä GDPR-direktiivin nojalla ja erityisesti seuraavat oikeudet:
a) saada rekisterinpitäjältä vahvistus, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei, ja kun niitä käsitellään, päästä tarkastelemaan näitä henkilötietoja sekä seuraavia tietoja: käsittelyn tavoitteet, käsiteltävät henkilötietoluokat, vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille henkilötiedot on ilmituotu tai ilmituodaan myöhemmin, etenkin muissa maissa toimivat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, henkilötietojen säilytysaika, kun se on mahdollista, ja säilytysajan määrittämiskriteerit, kun se ei ole mahdollista, saatavilla olevat tiedot tietolähteestä, kun henkilötietoja ei ole kerätty tietojen kohteelta, automatisoidun henkilökohtaisen päätöksentekoprosessin olemassaolo, mukaan lukien profilointi, sekä ainakin näissä tapauksissa käytettyä logiikkaa koskevat merkitykselliset tiedot sekä käsittelyn tärkeys ja odotetut seuraamukset tietojen kohteelle.
b) saada rekisterinpitäjä korjaamaan itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot ilman kohtuutonta viivettä. Käsittelyn tavoitteet huomioiden sinulla on oikeus täydentää epätäydellisiä henkilötietoja, mukaan lukien antamalla lisälausunto.
c) saada rekisterinpitäjä poistamaan henkilötietosi ilman kohtuutonta viivettä, kun jokin seuraavista perusteista on voimassa: a) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin, b) peruutat antamasi luvan, johon käsittely perustuu artiklan 6(1) kohdan (a) tai artiklan 9(2) kohdan (a) mukaisesti eikä käsittelyyn ole mitään muuta juridista perustetta, c) vastustat käsittelyä artiklan 21(1) mukaisesti eikä käsittelylle ole tätä tärkeämpää juridista perustetta tai vastustat käsittelyä artiklan 21(2) mukaisesti, d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, e) henkilötiedot pitää poistaa unionin tai sen jäsenvaltion lain asettaman juridisen velvoitteen takia, jonka alaisuudessa rekisterinpitäjä toimii, f) henkilötietoja on kerätty artiklassa 8(1) viitatun tietoyhteiskunnan palvelun yhteydessä.
d) saada rekisterinpitäjä rajoittamaan käsittelyä, kun jokin seuraavista on voimassa: a) kyseenalaistat henkilötietojen virheettömyyden ajaksi, jona rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen virheettömyyden, b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistoa ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista, c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tavoitteisiin, mutta pyydät ne juridisten vaatimusten muodostamista, toimeenpanemista tai puolustamista varten, d) olet vastustanut käsittelyä artiklan 21(1) perusteella odottaen vahvistusta sille, ovatko rekisterinpitäjän juridiset perusteet omiasi tärkeämpiä.
e) saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet antanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa muodossa, ja sinulla on oikeus lähettää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle alkuperäisen rekisterinpitäjän tätä häiritsemättä, kun a) käsittely perustuu sopimukseen ja b) käsittely tehdään automaattisesti. Kun käytät tietojesi siirrettävyyteen liittyvää oikeutta, sinulla on oikeus henkilötietojen siirtämiseen suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, kun tämä on teknisesti mahdollista.
f) vastustaa nimenomaisen tilanteesi perusteella koska tahansa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu artiklan 6(1) kohtaan (e) tai (f), mukaan lukien näihin kohtiin perustuva profilointi. Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä koska tahansa tällaista markkinointia varten, mikä sisältää profiloinnin siinä laajuudessa, jossa se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
g) oikeus siihen, ettei sinua koskevaa päätöstä tehdä pelkästään automaattisen käsittelyn perusteella, mukaan lukien profilointi, joka tuottaa itseesi liittyviä juridisia vaikutuksia tai muuten vaikuttaa sinuun merkittävästi.
h) oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.
 
 
8. Tapoja oikeuksien käyttämiseen
Voit käyttää oikeuksiasi koska tahansa lähettämällä WeatherTech Direct, LLC:lle sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: privacyeu@weathertech.com
Rekisterinpitäjä, käsittelijä ja käsittelystä vastaavat henkilöt
Rekisterinpitäjä on WeatherTech Direct, LLC, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa Via Caduti Del Lavoro 25, Bogolese di Sorbolo (Parma), Italia. Ajan tasalla olevaa luetteloa käsittelijöistä ja käsittelystä vastaavista henkilöistä säilytetään rekisterinpitäjän toimistossa.
 
 
Sulje