Tietosuojakäytäntö


 
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
 
Tällä sivulla kuvataan verkkosivuston hallinta kävijöiden henkilötietojen käsittelyn osalta.
 
WeatherTech Direct, LLC, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa Caduti del Lavoro n.25, Bogolese di Sorbolo (PR), Italia, on henkilötietojen rekisterinpitäjä Italian kansallisen asetuksen 196/2003 ja sen muutosten mukaisesti – henkilötietojen suojaamista koskevat artiklat sekä 25.5.2018 voimaan astunut EU-direktiivi 679/2016, yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, "GDPR")

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain verkkosivustoa www.weathertecheurope.com eikä muita verkkosivustoja, joihin voi päästä ulkoisia linkkejä pitkin. Sivuston käyttäjien tulee ymmärtää se tietosuojakäytäntönä, joka annetaan soveltuvan asetuksen artiklan 13 mukaisesti. Se noudattaa suositusta 2/2001, joka koskee verkkopalvelun tiedonkeräyksen minimivaatimuksia Euroopan unionissa, joka otettiin käyttöön 17.5.2001 artiklalla 29 perustetun tietosuojatyöryhmän määräyksen mukaisesti.
 
Henkilötietosi käsitellään lainmukaisesti, tasapuolisesti, läpinäkyvästi, virheettömästi ja luottamuksellisesti noudattaen tavoitteisiin, varastointiin ja tietojen minimointiin liittyviä rajoituksia sekä rehellisesti. Siten henkilötietosi käsitellään soveltuvan lainsäädännön asetusten ja luottamuksellisuusvaatimusten mukaisesti.
 
REKISTERINPITÄJÄ

Verkkosivuston rekisterinpitäjä on edellä määritetty WeatherTech Direct, LLC  
Rekisterinpitäjään saa yhteyden, jotta se voi lähettää tietoja henkilötietojesi käsittelystä, mukaan lukien luettelon tietojen käsittelijöistä.
 
KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
 
Verkkosivusto kerää seuraavat henkilötiedot:
 
a.   Siirtymistiedot
Verkkosivuston tietojärjestelmät keräävät tiettyjä henkilötietoja, joiden lähettäminen on olennainen osa Internetin tietoliikenneyhteyskäytäntöjen käyttämistä. Näitä tietoja ei kerätä, jotta ne voitaisiin yhdistää käyttäjään, mutta niiden luonteen takia käyttäjä voidaan tunnistaa tiedoista, jos ne käsitellään ja yhdistetään muiden osapuolten hallussa oleviin tietoihin.  
Nämä tiedot sisältävät sivustoon yhdistämisessä käytettyjen laitteiden IP-osoitteet tai toimialuenimet, pyydettyjen resurssien URI (Uniform Resource Identifier) -muotoiset osoitteet, pyyntöajankohdan, palvelinpyynnön lähetystavan, vastauksena saadun tiedoston koon, palvelimen antaman vastauksen tilan ilmaisevan numerokoodin (onnistui, virhe jne.) sekä muita käyttöjärjestelmääsi ja tietotekniikkaympäristöösi liittyviä parametreja.
Näillä tiedoilla kerätään nimettömiä tilastotietoja verkkosivuston käytöstä sekä valvotaan sen virheetöntä toimintaa ja pyytämiesi toimintojen toimittamista, varmistetaan tietoturva sekä varmistetaan vastuullisuus siinä tapauksessa, että hypoteettiset tietokonerikokset aiheuttavat vahinkoja verkkosivustolle tai muille osapuolille, ja ne poistetaan 40 kuukauden jälkeen.
 
b.   Vapaaehtoisesti annetut tiedot

Voit antaa verkkosivuston välityksellä vapaaehtoisia henkilötietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Käsittelemme nämä tiedot soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen. Voit tutustua tietomäärityksiin verkkosivuston vastaavilla alueilla.
 
c.   Evästeet ja vastaavat tekniikat
Verkkosivustossa www.weathertecheurope.com henkilötiedot kerätään evästeiden avulla. Lisätietoja evästeiden käytöstä ja vastaavista tekniikoista on evästekäytännössä.
    
TAVOITTEET, JURIDINEN PERUSTE SEKÄ KÄSITTELYN PAKOLLINEN TAI VALINNAINEN LUONNE

 
WeatherTech Direct, LLC käsittelee verkkosivustoon antamiasi henkilötietoja seuraavia tavoitteita varten:
 
a) pystyäkseen toteuttamaan nimenomaisen tietopyynnön,
b) tehdäkseen tilastollista tutkimusta/analyysia koostetuista tai nimettömistä tiedoista, joista ei voi tunnistaa käyttäjää, jotta voidaan mitata verkkosivuston toimintaa ja liikennettä sekä arvioida sen käyttökelpoisuutta ja kiinnostavuutta,
c) sellaisen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen liittyvät tavoitteet, jonka alaisuudessa rekisterinpitäjä toimii.
 
Henkilötietojesi antaminen edellä lueteltuihin tarkoituksiin on vapaaehtoista, mutta jos kieltäydyt antamasta niitä, emme ehkä pysty toteuttamaan yhteydenottopyyntöä tai tietojen lähettämistä.
 
VASTAANOTTAJAT

Henkilötietojasi käsittelee rekisterinpitäjän määräämä henkilökunta tai muut osapuolet, joille verkkosivuston hallintaan liittyvät tekniset palvelut on uskottu. Tietojasi ei ilmituoda missään tapauksessa.
 
SIIRROT

Osa henkilötiedoistasi siirretään vastaanottajille, jotka saattavat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella, erityisesti seuraavat:

•    MACNEIL IP LLC, 1 MacNeil Ct, Bolingbrook, Illinois 60440
•    Svanaco, Inc., Illinois’ssa toimiva yritys Americaneagle.com, 2600 South River Road, Des Plaines, Illinois 60018

Tiedonsiirrot Yhdysvaltoihin perustuvat tietojenkäsittelyn vientisopimukseen, jonka lähetämme pyynnöstä.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Annetut henkilötiedot tallennetaan tarvittavaksi ajaksi tietopyynnön toteuttamista varten tai soveltuvien asetusten vaatimaksi ajaksi.
 
OIKEUTESI

Sinulla on oikeus saada koska tahansa vahvistus siitä, onko meillä henkilötietojasi vai ei, sekä niiden sisältö ja alkuperä, tarkistaa niiden virheettömyys tai pyytää niiden täydentämistä, päivittämistä tai korjaamista.
Sinulla on oikeus poistattaa, muutattaa nimettömäksi tai estää laittomasti käsiteltyjen tietojen käyttö sekä vastustaa niiden käsittelyä joka tapauksessa juridisin perustein.
Joissakin käyttäjien käyttämissä tuotteissa on tietosuojan hallintatoimintoja. Pyrimme tekemään tämän verkkosivuston toiminnoista mahdollisimman yhteentoimivia näiden toimintojen kanssa. Koskapa automaattiset hallintamekanismit eivät ole vielä niin kehittyneitä, että ne toimisivat virheettömästi tai eivät vikaantuisi, huomaa että tämä tällä sivulla julkaistu asiakirja sisältää tämän verkkosivuston "tietosuojakäytännön" ja sitä voidaan päivittää.
 
Viimeksi päivitetty: 28.5.2018
 
Sulje