Käyttöehdot


Määritykset

 • käsitteelle "juridiset ilmoitukset": Käyttöehdot.
 • käsitteelle "verkkosivusto" eli "sivusto: Verkkosivustot http://www.weathertecheurope.com/fi/ sekä http://www.weathertecheurope.com/fi/-etusivu ja sivustoon kuuluvat verkkosivut tai muut kerätyt tiedot ja/tai sovellukset, joita WeatherTech Europe Srl hallinnoi tai tarjoaa ja joita käytetään tietokoneistetuilla välineillä, kuten pöytätietokoneilla, kannettavilla tietokoneilla, kämmentietokoneilla, matkapuhelimilla, digitaalikameroilla, televisiolaitteilla tai muilla verkkolaitteilla, joita käytetään langattomassa tai lankaverkossa.
 • käsitteelle "sisältö": Verkkosivut, tekstiasiakirjat, toimituksellinen sisältö, viestintä, piirustukset, grafiikka, kuvat ja valokuvat, tietokannat, ohjelmistot ja kaikki muu kaikenlainen audiovisuaalinen aineisto.
 • käsitteelle "palvelut": Kaikki toiminnot, laitteet, sovellukset, tiedot tai muut ominaisuudet, joita tämän verkkosivuston kautta voi käyttää.
 • käsitteelle "kävijä" tai "käyttäjä": kuka tahansa, joka avaa verkkosivuston WeatherTech Europen luvalla tai luvatta, tai kuka tahansa, joka käyttää kyseistä sivustoa, olipa kyseinen henkilö "rekisteröitynyt" tai ei.
 • käsitteelle "kehystys": "Palvelimelta haettu" (linkitetty) sivu kuuluu tiettyyn sivustoon, vaikka se esitetään toisen "palvelimelta haetun" (linkitetyn) sivun rakenteessa.
 • käsitteelle "syvä linkki": Verkkosivustossa oleva suora linkki, joka johtaa suoraan toisen sivuston tietylle sivulle käymättä kyseisen sivuston etusivul

Verkkosivuston käyttöön liittyvät menettelyt ja ehdot

Kaikki tässä verkkosivustossa käyvät tai sitä käyttävät henkilöt hyväksyvät rajoituksitta ohessa määritetyt ehdot. Jos henkilö ei hyväksy näitä ehtoja eikä aio antaa niiden sitoa käytöstään, hänellä ei ole lupaa avata, käyttää tai ladata tässä sivustossa olevaa aineistoa.

WeatherTech Europe pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa näitä verkkosivustonsa käyttöön liittyviä ehtoja ja menettelyjä koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli ehtoja muutetaan, käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä muutokset käyttämällä tätä verkkosivua.

Sovellettava laki

Kaikki verkkosivustossa julkaistu tai tarjottu sisältö, mukaan lukien sisällön valitseminen ja järjestys sekä verkkosivuston rakenne ja ulkoasu, ovat tietosuojalain (Italian lakiasetus 30/6/2003, #196), tekijänoikeuslain (laki 22/4/1941, #633, kuten muutettu Italian lakiasetuksessa 29/12/1992 #518, joka koskee ohjelmistojen laillista suojaa) ja muiden kansallisten ja kansainvälisten immateriaali- ja teollisoikeuslakien sekä näihin tehtyjen muutosten ja lisäysten alaisia.

Sivuston sisältö ja tarkoitus

Verkkosivuston sisältö on tarkastettu Italian lain ja Euroopan Unionin direktiivien suhteen, mukaan lukien kirja- ja taideteosten suojelu, ja se on tarkoitettu maansisäisille ja -ulkoisille käyttäjille. Sivuston tarkoitus on tarjota verkkopalveluja sekä julkaista Internetissä tiedotusta ja mainostamista varten uutisia, jotka liittyvät WeatherTech Europe -yhtiöön ja konserniin, johon yhtiö kuuluu.

WeatherTech Europe vahvistaa seuraavat asiat:

 • Se toteuttaa menettelyjä, joilla varmistetaan verkkosivustossa olevien tietojen virheettömyys, täydellisyys, sopivuus, päivittäminen ja ajankohtaisuus.
 • Se sitoutuu korjaamaan mahdolliset tekniset tai oikeinkirjoitusvirheet mahdollisimman nopeasti. Se pidättää aina oikeuden muuttaa verkkosivuston sisältöä, verkkosivuston toimintaan ja operointiin liittyviä menettelyjä sekä sen tarjoamia palveluja oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta.
 • Sitä ei voida asettaa vastuuseen mahdollisista epätarkkuuksista, virheistä tai päivitysviiveistä.

Sisältöä ja sen kaikkia elementtejä saa jäljentää (mukaan lukien osittainen jäljentäminen tai lähteen ilmoittamalla) vain WeatherTech Europen etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

Sivuston sisältöön liittyvät säännöt

 1. Luvallinen käyttö

  Rekisteröitynyt tai rekisteröitymätön kävijä saa käyttää verkkosivustoa ja sen sisältöä vain WeatherTech Europen sallimiin tarkoituksiin sekä tässä verkkosivustossa ilmoitetuilla tavoilla. Sivustoa ja sen sisältämiä tietoja saa konsultoida tai käyttää vain henkilökohtaiseen käyttöön (kuten henkilökohtaiseen tiedonhakuun, selvitystyöhön tai opiskeluun).

 2. Kielletty käyttö

  Käyttäjä ei saa käyttää verkkosivustoa kaupallisiin tarkoituksiin eikä aiheuttaa sitä, että muu osapuoli käyttää verkkosivustoa kaupallisiin tarkoituksiin. Siten kaikki verkkosivuston taloudellinen hyödyntäminen tai kaupallinen käyttö on ehdottomasti kielletty kaikilta käyttäjiltä, ellei siitä ole tehty etukäteen kirjallista sopimusta WeatherTech Europen kanssa. Seuraavat asiat ovat aina kiellettyjä:
  • muutosten tekeminen verkkosivustoon tai mihinkään sen sisällöstä tai käyttömenettelyistä
  • käytös, joka on rikollista vallitsevan lain perusteella (esimerkiksi kyberrikokset, kuten tietokonejärjestelmän luvaton käyttö)
  • käytös, jonka tavoite on erottaa osia tästä verkkosivustosta ja/tai liittää ne muihin muiden osapuolten verkkosivustoihin, muuttaa, kopioida, jäljentää, uudelleenjulkaista, ladata ohjelmasta, julkaista, lähettää tai jaella tällaista sisältöä millään tavalla kokonaan tai osittain, mukaan lukien koodit ja ohjelmistot, ilman WeatherTech Europen etukäteen myöntämää lupaa tai näiden käyttöehtojen vastaisesti
  • yritykset käyttää verkkosivuston rajoitettuja alueita luvatta
  • tuhoisien tietokoneohjelmien, tiedostojen tai muiden materiaalien, joissa on vahingollisia ominaisuuksia, kuten virusten, käsiteltyjen tiedostojen, "kätkettyjen" tiedostojen (kuten kuvien, joihin on upotettu äänitiedostoja), matojen, troijalaisten tai vieritysbottien tai useita ikkunoita avaavien bottien lataaminen palvelimeen sekä kaikki muu toiminta, joka pystyy yleisesti häiritsemään verkkosivuston eheyttä, toiminnallisuutta tai verkkotietoliikennettä
  • yleisesti kaikki käyttötavat, joista aiheuttavat tai voivat aiheuttaa vahinkoa, käyttökatkoksia tai rajoituksia tämän verkkosivuston tai sen palvelujen toimintaan
  • muiden osapuolten henkilötietojen (esimerkiksi sähköpostiosoitteiden) luvaton kerääminen verkkosivuston kautta.

 3. Kielletty käyttö – seuraamukset

  Tuottamatta haittaa millekään muiden osapuolten oikeuksille, määräysvallalle tai vallalle WeatherTech Europe pidättää oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos kiellettyä käyttöä tapahtuu.

  Jos verkkosivuston käyttöehtojen rikkomuksia havaitaan, WeatherTech Europe pidättää oikeuden ryhtyä mihin tahansa korjaustoimiin ilman ennakkoilmoitusta, mukaan lukien kävijän/käyttäjän estäminen käyttämästä verkkosivustoa ja sen palveluja sekä kyseisen kävijän/käyttäjän sivustoon mahdollisesti asettamien aineistojen poisto omaksumatta minkäänlaista suoraa tai välillistä vastuuta. WeatherTech Europe sitoutuu tekemään täysimittaista yhteistyötä kaikkien toimivaltaisten viranomaisten kanssa, mukaan lukien lainrikkomukseen syyllistyneiden henkilöllisyyden selvittäminen ripeästi.

Yhteydet muihin verkkosivustoihin

WeatherTech Europen verkkosivustossa saattaa olla linkkejä muille verkkosivustoille, jotka kuuluvat muille osapuolille.

Seuraamalla muille verkkosivustoille johtavia linkkejä käyttäjät poistuvat vapaaehtoisesti WeatherTech Europen sivustosta ja siirtyvät tämän verkkosivuston ulkopuolisille sivuille. WeatherTech Europe sitoutuu pyytämään luvan etukäteen ennen muiden osapuolten verkkosivustoon johtavien linkkien lisäämistä. Kun käyttäjä päättää käyttää muita linkitettyjä verkkosivustoja, hän on itse vastuussa kaikista tähän liittyvistä riskeistä. WeatherTech Europe ei ole vastuussa minkään sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, jotka eivät ole WeatherTech Europen hallinnassa ja joihin pääsee linkeistä. Tuottamatta haittaa muiden osapuolten kanssa tehdyille sopimuksille WeatherTech Europe pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa linkin tai linkitysohjelman koska tahansa.

Mikäli käyttäjä haluaa lisätä tähän verkkosivustoon johtavan linkin omalle etusivulleen, hänen on pyydettävä siihen lupa WeatherTech Europelta lähettämällä pyyntö kirjallisena yhtiön toimistoon osoitteeseen Pier Carlo Cadoppi 9, Reggio Emilia. WeatherTech Europe pidättää oikeuden arvioida pyynnön ja myöntää luvan oman harkintansa perusteella. WeatherTech Europe pidättää myös oikeuden toimia lain mukaisesti jokaista sellaista henkilöä kohtaan, joka lisää linkkejä, joihin ei ole annettu etukäteen lupaa. "Syvä linkitys" on kielletty: kaikkien tähän verkkosivustoon johtavien linkkien tulee johtaa suoraan verkkosivuston etusivulle, ja niistä pitää käydä ilmi, että tämä verkkosivusto ja sen sisältö eivät ole osa verkkosivustoa, jossa linkki on. Niistä pitää myös käydä ilmi, että tämän sivuston omistaa ja sitä operoi WeatherTech Europe, jakamatta sisältöä linkin luoneesta sivustosta. "Kehystyksen" käyttö on vastaavasti myös kielletty.

Vastuuvelvollisuus

WeatherTech Europea (joka tässä osassa sisältää sen hallinnon, tilintarkastajat, johtajat, työntekijät, edustajat ja WeatherTech Europen konsultit) tai mitään muuta WeatherTech Europen lisenssinhaltijaa ei voi pitää vastuunalaisena toiminnasta ja/tai vahingoista, joita voi aiheutua käyttäjälle ja/tai muille osapuolille tämän verkkosivuston ja/tai sen sisällön käyttämisestä. WeatherTech Europea ei voi pitää vastuunalaisena mistään toiminnasta ja/tai vahingoista, joita voi aiheutua toimenpiteistä, joihin yhtiö laillisesti ryhtyy puuttuakseen edellä lueteltuun kiellettyyn käyttöön. WeatherTech Europea ei voi myöskään pitää vastuunalaisena käyttäjän kohtaamista ongelmista, jotka ovat seurausta käyttökatkoksista, keskeytyksistä, viiveistä tai vioista palvelun antamisessa, kun nämä ovat seurausta katkoksista sähkönsyötössä tai puhelin-/televiestintäpalveluissa tai missään muissa teknisissä keinoissa, joilla sisältöä lähetetään, ja joista WeatherTech Europe ei ole vastuussa. Vaikka WeatherTech Europe pyrkii jatkuvasti parantamaan antamiaan palveluja, sitä ei voi pitää vastuunalaisena muille osapuolille tämän verkkosivuston sisällön virheettömyyden tai nykytilan suhteen.

 
Sulje