Privacybeleid


 
PRIVACYBELEID
 
Op deze pagina wordt beschreven hoe de website wordt beheerd voor wat betreft het gebruik van persoonlijke gegevens van de gebruikers die hem bezoeken.
 
WeatherTech Direct, LLC , met kantoren in 1 WeatherTech Way, Bolingbrook, IL 60440 (USA), als verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens onder het Italiaanse wettelijke decreet 196/2003 en daarop volgende wijzigingen - regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en EU-regel 697/2016, geldend vanaf 25 mei 2018 - Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG')

Dit privacybeleid geldt alleen voor de website www.weathertecheurope.com en is niet van toepassing op andere websites waarnaar verwezen wordt via externe koppelingen; het geldt als privacybeleid conform art. 13 van de geldende regelgeving voor hen die de website bezoeken; het voldoet aan aanbeveling 2/2001 ten aanzien van de minimale vereisten voor online gegevensverzameling in de Europese Unie, geldig sinds 17 mei 2001 door de groep volgens artikel 29.
 
Uw persoonsgegevens worden rechtmatig, behoorlijk, transparant, nauwkeurig en vertrouwelijk verwerkt, onder naleving van de beperkingen op doeleinden, opslag en minimalisering van gegevens, en met integriteit. Uw persoonsgegevens worden dan ook verwerkt volgens de wettelijke voorwaarden van de geldende richtlijn en de daarin opgenomen vertrouwelijkheidsvereisten.
 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
 
De verwerkingsverantwoordelijke van de website is WeatherTech Direct, LLC zoals hierboven gedefinieerd.  
De verwerkingsverantwoordelijke is beschikbaar en kan u alle informatie geven over het verwerken van uw persoonsgegevens, waaronder de lijst met verwerkers die met gegevens omgaan.
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  
 
De website verzamelt de volgende persoonsgegevens:
 
a.   Navigatiegegevens
De informatiesystemen van de website verzamelen bepaalde persoonsgegevens waarvan de verzending impliciet is bij het gebruik van internet-communicatieprotocollen. De informatie wordt niet verzameld om aan u te koppelen, maar vanuit hun aard zou de informatie het mogelijk kunnen maken om u te identificeren als zij wordt verwerkt en gekoppeld aan gegevens die in het bezit zijn van derden.  
Dit zijn gegevens zoals de IP-adressen of domeinnamen van de apparaten waarmee u verbinding maakt met de website, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier, uniforme bronidentificatie) van de opgevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de manier waarop de aanvraag naar de server wordt verzonden, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters over uw besturingssysteem en IT-omgeving.
Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistische informatie te extraheren over het gebruik van de website en om de juiste werking en juiste levering van de verschillende functionaliteiten die u aanvraagt te bewaken, voor beveiligingsredenen, en om verantwoordelijkheid vast te stellen in het hypothetische geval van computercriminaliteit waarbij de website of derden schade ondervinden; de gegevens worden na 40 maanden gewist.
 
b.   Vrijwillig verstrekte gegevens

Via de website kunt u vrijwillig persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres om contact met ons op te nemen. Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving. Specificaties over de informatie is in te zien op de betreffende delen van de website.
 
c.   Cookies en soortgelijke technologieën
Via de website www.weathertecheurope.com worden persoonsgegevens verzameld door middel van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën is te vinden in het cookiebeleid.
    
DOELEN, WETTELIJKE BASIS EN VERPLICHT OF OPTIONEEL KARAKTER VAN DE VERWERKING

 
De persoonsgegevens die u verstrekt op de website worden verwerkt door WeatherTech Direct, LLC voor de volgende doelen:
 
a) om aan een specifiek verzoek om informatie te voldoen;
b) voor statistisch onderzoek/analyse door middel van verzamelde of anonieme gegevens en dus zonder dat daarbij de gebruiker kan worden geïdentificeerd; bedoeld om de werking van de website te meten, het verkeer erop en om de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid te evalueren;
c) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doelen is vrijwillig, maar wanneer u ze niet verstrekt kan het onmogelijk zijn om aan de aanvraag voor contact of informatie te voldoen.
 
ONTVANGERS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het personeel dat is aangewezen door de verwerkingsverantwoordelijke of door derden waaraan technische diensten voor het beheer van de website zijn toevertrouwd. Uw gegevens worden niet verstrekt.
 
DOORGIFTE

Sommige van uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers die buiten de Europese Economische Ruimte verblijven, met name:

•    MACNEIL IP LLC, 1 MacNeil Ct, Bolingbrook, Illinois 60440
•    Svanaco, Inc., an Illinois corporation d/b/a Americaneagle.com, 2600 South River Road, Des Plaines, Illinois 60018

Gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op een exportovereenkomst voor gegevensverwerking die op aanvraag beschikbaar is.

GEGEVENSOPSLAG
De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om aan de aanvraag om informatie te voldoen of zo lang als vereist is bij geldende regelgeving.
 
UW RECHTEN   

U hebt het recht om op elk moment bevestiging te verkrijgen of uw persoonsgegevens al dan niet bestaan, de inhoud en oorsprong ervan te weten te komen, hun nauwkeurigheid te controleren of om vervolledigen of bijwerken of rectificatie te verlangen.
U hebt het recht om wissen, anonimisering of blokkeren te verkrijgen van gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt en om u te verzetten tegen de verwerking ervan in elk geval om legitieme redenen.
Wij spannen ons voor zover mogelijk in om de functionaliteiten op deze website zo interoperabel mogelijk te maken met de automatische privacybeheermechanismen die beschikbaar zijn in sommige producten die gebruikers toepassen. Aangezien de vooruitgang van de automatische beheermechanismen ze nog niet vrij van fouten en defecten heeft gemaakt, vormt dit document dat op deze pagina is gepubliceerd het 'Privacybeleid' voor deze website en kan dit later worden bijgewerkt.
 
Laatste wijziging: 28-05-2019
 
Sluiten