Retningslinjer om personvern


 
PERSONVERNPOLITIKK
 
Denne siden beskriver hvordan nettstedet administreres med hensyn til hvordan det håndterer personopplysninger til brukere som besøker nettstedet.
 
WeatherTech Direct, LLC, med hovedkontor i via Caduti del Lavoro n.25 in Bogolese di Sorbolo (PR) Italia, som dataansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til italiensk lovgivningsdekret 196/2003 og etterfølgende endringer – forskrift om beskyttelse av personopplysninger og EU-forordning 679/2016 gjeldende fra 25. mai 2018 – General Data Protection Regulation ("GDPR")

Denne personvernpolitikken skal forstås slik at den kun er gitt for nettstedet www.weathertecheurope.com og ikke gjelder for andre nettsteder som kan besøkes gjennom eksterne lenker; den skal forstås som en personvernpolitikk som er gitt i henhold til artikkel 13 i den gjeldende forordning for dem som samhandler med nettstedet; den overholder henstilling # 2/2001 vedrørende minstekravene for innsamling av nettdata i EU, vedtatt 17. mai 2001 av Artikkel 29 Working Party.
 
Personopplysningene dine vil bli behandlet på lovlig, gjennomsiktig, nøyaktig og fortrolig vis, med overholdelse av begrensningene tilknyttet formål, lagring og minimering av data, og med integritet. Derfor vil personopplysningene dine bli behandlet i samsvar med rettsforskriftene i den gjeldende forordningen og fortrolighetskravene som den oppfordrer til.
 
DATAANSVARLIG
 
Dataansvarlig for nettstedet er WeatherTech Direct, LLC slik det fastsettes over.  
Dataansvarlig står til rådighet for å gi deg eventuell informasjon om behandling av personopplysningene dine, inkludert listen med databehandlere som håndterer opplysningene.
 
PERSONOPPLYSNINGER SOM VIL KUNNE BLI BEHANDLET  
 
Nettstedet samler inn følgende personopplysninger:
 
a.   Navigeringsdata
Nettstedets informasjonssystemer samler inn visse personopplysninger for hvilke overføring er underforstått ved bruk av internett-kommunikasjonsprotokoller. Opplysningene samles ikke inn for å tilknyttes deg, men ifølge deres natur, hvis de behandles og tilknyttes opplysninger som oppbevares av tredjeparter, vil opplysningene kunne gjøre det mulig å identifisere deg.  
Disse opplysningene inkluderer IP-adressene eller domenenavnene til enhetene som brukes til å logge seg på nettstedet, adressene i URI (Uniform Resource Identifier) notasjon av de forespurte ressursene, klokkeslett for forespørselen, metoden brukt for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen oppnådd i svaret, den digitale koden som angir status for svaret gitt av serveren (vellykket, feil, osv.), og andre parametre om operativsystemet og IT-miljøet ditt.
Disse opplysningene brukes til å hente ut anonyme statistiske opplysninger om bruken av nettstedet og for å overvåke dets korrekte drift og korrekte levering av de forskjellige funksjonalitetene du ber om, av sikkerhetsgrunner, og for å avklare ansvar i tilfelle hypotetisk datakriminalitet som skader nettstedet eller tredjeparter, og slettes etter 40 måneder.
 
b.   Opplysninger gitt frivillig

Du har muligheten gjennom nettstedet til å gi fra deg personopplysninger frivillig, f.eks. navn og epostadresse, for å kontakte oss. Vi vil behandle disse opplysningene i samsvar med gjeldende forordning. Vennligst se gjennom informasjonen som gis på nettstedets respektive områder.
 
c.   Informasjonskapsler og liknende teknologier
Det samles inn personopplysninger gjennom nettstedet www.weathertecheurope.com ved bruk av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om bruk av informasjonskapsler og liknende teknologier i retningslinjer om informasjonskapsler.
    
FORMÅL, RETTSLIG GRUNNLAG OG BEHANDLINGENS PÅBUDTE ELLER FRIVILLIGE KARAKTER

 
De personopplysningene du gir fra deg til nettstedet vil bli behandlet av WeatherTech Direct, LLC til følgende formål:
 
a) for å utføre en spesiell forespørsel om opplysninger;
b) statistiske forsknings-/analyseformål ved bruk av sammenfattede eller anonyme opplysninger, og derfor uten mulighet til å identifisere brukeren, i den hensikt å måle nettstedets drift, måle trafikken og evaluere anvendelighet og interesse;
c) formål tilknyttet oppfyllelsen av lovbestemte forpliktelser som databehandleren er underlagt.
 
Overdragelse av personopplysningene dine til de formål som er angitt over er frivillig, men hvis du avslår å gi fra deg disse, kan det gjøre det umulig å oppfylle kontaktforespørselen eller å motta informasjon.
 
MOTTAKERE

Personopplysningene dine vil bli behandlet av personale som er utpekt av dataansvarlig, eller av tredjeparter som er betrodd tekniske tjenester for styring av nettstedet. Opplysningene dine vil ikke i noe tilfelle deles.
 
OVERFØRINGER

Enkelte av personopplysningene dine overføres til mottakere som kan befinne seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, og spesielt:

•    MACNEIL IP LLC, 1 MacNeil Ct, Bolingbrook, Illinois 60440
•    Svanaco, Inc., an Illinois corporation d/b/a Americaneagle.com, 2600 South River Road, Des Plaines, Illinois 60018

Dataoverføringer til USA er basert på en eksportavtale for databehandling, tilgjengelig på forespørsel.

DATALAGRING
Personopplysningene som gis, vil bli lagret i en periode som kreves for å utføre informasjonsforespørselen, eller så lenge som det kreves av gjeldende forskrifter.
 
DINE RETTIGHETER   

Du har når som helst rett til å oppnå bekreftelse på om personopplysningene dine finnes, og å få vite hva de inneholder og opprinnelsen, å sjekke deres nøyaktighet eller be om at de utfylles eller oppdateres, eller at de rettes.
Du har rett til å få slettet, anonymisert eller sperret opplysninger som har blitt ulovlig behandlet, og å gjøre innsigelse mot at de blir behandlet under alle omstendigheter med berettiget grunnlag.
Vi vil bestrebe oss på å gjøre dette nettstedets funksjonaliteter så interoperabelt som mulig med automatiske personvernkontroller tilgjengelige i enkelte produkter som brukerne anvender. I betraktning av at de automatiske kontrollmekanismene ikke enda er avanserte nok til å være fri for feil eller feilfunksjoner, ber vi deg merke deg at dette dokumentet som er offentliggjort på denne siden, utgjør "Personvernpolitikk" for dette nettstedet og de vil kunne underlegges oppdateringer.
 
Siste gang oppdatert: 05/28/2019
 
Lukk