Bruksvilkår


Definisjoner

 • for "juridiske merknader": Vilkår og betingelser.
 • for "Nettsted" eller "område": Hjemmesidene http://www.WeatherTecheurope.com/no/ og http://www.WeatherTecheurope.com/no/ og nettsidene som inngår i dem, eller annen innsamlet informasjon og/eller programvare som administreres eller leveres av WeatherTech Direct, LLC, og som man får tilgang til via databaserte verktøy som PC-er, bærbare datamaskiner, håndholdte enheter, mobiltelefoner, digitalkameraer, fjernsyn eller andre nettverksenheter for kablede eller trådløse nettverk.
 • for "Innhold": Nettsider, tekstdokumenter, redaksjonelt stoff, kommunikasjon, tegninger, grafikk, bilder og fotografier, databaser, programvare og alle andre former for og typer av, audiovisuelt materiale.
 • for "Tjenester": Alle funksjoner, enheter, bruksområder, informasjon eller andre funksjoner som er gjort tilgjengelig via dette nettstedet.
 • for "Besøkende" eller "Bruker": enhver person som har tilgang til nettstedet, med eller uten WeatherTech Direct, LLCs tillatelse, eller enhver som bruker dette området enten de er "registrert" eller ikke.
 • for "Framing": Det å legge inn den "betjente" (tilkoblede) siden som tilhører et visst nettsted, i strukturen til et annet "betjent" (tilkoblende) nettsted.
 • for "Dypkobling" (deep link): En direkte kobling fra ett nettsted til en bestemt side på et annet nettsted, uten at det andre nettstedets hjemmeside blir vist.

Prosedyrer og vilkår for å bruke nettstedet

Alle som besøker eller på annen måte bruker dette nettstedet, godtar, uten begrensninger, å bli underlagt vilkårene som angis under. Enhver som ikke godtar disse vilkårene eller ikke har til hensikt å bli bundet av dem, bør ikke be om å bli godkjent for å få tilgang til, bruke eller laste ned materiale fra dette området.

WeatherTech Direct, LLC forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene og prosedyrene for tilgang til nettstedet, når som helst og uten forutgående varsel. Hvis vilkårene skulle endres, vil tilgang til nettstedet fordre at man godtar de endrede vilkårene.

Gjeldende lov

Alt innhold som publiseres eller leveres på nettstedet, inkludert utvelging og organisering samt arrangering og utforming av nettstedet, er beskyttet i henhold til lov om personvern (italiensk forordning 30/6/2003, #196), lov om opphavsrett (lov 22/4/1941, #633 etter endring i italiensk forordning 29/12/1992 #518 om juridisk beskyttelse av programvare), og av andre nasjonale og internasjonale lover om opphavsrettslig beskyttelse av åndsverk og ervervseiendom inkludert eventuelle endringer og tillegg.

Innhold og formål med området

Innholdet på nettstedet har blitt gransket i forhold til italiensk lov og EU-direktiver, inkludert de som handler om vern av litterære og kunstneriske verker, og er ment for brukere i og utenfor landet. Formålet med området er å publisere nyheter angående WeatherTech Direct, LLC og gruppen det tilhører, på Internett med tanke på informasjonsformidling og annonsering, i tillegg til å levere nettbaserte tjenester.

WeatherTech Direct, LLC bekrefter at:

 • Selskapet implementerer prosedyrer for å sikre at informasjonen på nettstedet følger gode standarder for nøyaktighet, fullstendighet, egnethet, oppdatering og betimelighet.
 • De forplikter seg til å eliminere alle tekniske eller typografiske feil som måtte forekomme, så raskt som mulig.
 • De forbeholder seg retten til når som helst å kunne endre innhold og funksjonelle og operasjonelle prosedyrer på nettstedet og tjenestene det tilbyr, etter eget forgodtbefinnende og uten forhåndsvarsel.
 • De kan ikke holdes ansvarlig for noen unøyaktigheter, feil eller oppdateringsforsinkelser.

Innholdet og alle dets elementer kan bare gjengis (inkludert delvis eller gjennom sitering av kilder) etter skriftlig forhåndsvarsel fra WeatherTech Direct, LLC.

Forskrifter for bruk av områdets innhold

 1. Godkjente aktiviteter

  Tilgang til nettstedet og dets innhold for registrerte eller uregistrerte besøkende, tillates kun formålene som tillates av WeatherTech Direct, LLC og er angitt på dette nettstedet. Området og dataene det inneholder, kan kun konsulteres eller utnyttes for personlig bruk (for eksempel personlig informasjon, forskning eller studier).

 2. Forbudte aktiviteter

  Brukeren kan ikke utnytte eller få tredjeparter til å utnytte, nettstedet og dataene det inneholder, til kommersielle formål. Enhver økonomisk utnyttelse eller kommersiell bruk av noen bruker, vil derfor være strengt forbudt med mindre det er avtalt på forhånd i skriftlig kontrakt med WeatherTech Direct, LLC. Det følgende er uansett forbudt:
  • modifiseringer av nettstedet, innholdet eller tilgangsprosedyrene;
  • atferd som er ulovlig under gjeldende lov (f.eks. nettkriminalitet som å skaffe ulovlig tilgang til et datasystem);
  • atferd som har til hensikt å dele opp deler eller seksjoner av dette nettstedet og/eller innlemme dem i tredjeparters nettsteder, for å endre, kopiere, gjenskape, republisere, laste ned fra et program, offentliggjøre, overføre eller distribuere slikt innhold, på noen måte, helt eller delvis, inkludert koder og programvare, uten skriftlig forhåndstillatelse fra WeatherTech Direct, LLC, eller ved brudd på følgende vilkår;
  • forsøk på å få tilgang til reserverte områder av nettstedet uten godkjenning;
  • opplasting av destruktive dataprogrammer, filer eller annet materiale med destruktive funksjoner, for eksempel virus, manipulerte filer, "skjulte" filer (for eksempel bilder med integrerte lydfiler), ormer, trojanere eller boter som ruller eller starter flere skjermer, og for alle andre aktiviteter som generelt kan forstyrre nettstedets integritet, funksjonalitet eller nettbaserte kommunikasjon;
  • generelt enhver bruk som fører til skade, forstyrrelser eller begrensninger for dette nettstedet eller dets tjenester, eller som potensielt kan gjøre dette;
  • enhver uautorisert innsamling av personlige opplysninger fra tredjeparter (f.eks. e-postadresser) gjennom nettstedet.

 3. Forbudte aktiviteter - konsekvenser

  Uten negativ innflytelse for tredjeparters rettigheter, autoritet eller makt, forbeholder WeatherTech Direct, LLC seg retten til å treffe juridiske tiltak hvis noen forbudte aktiviteter skulle forekomme.

  Hvis brudd på nettstedets bruksvilkår oppdages, forbeholder WeatherTech Direct, LLC seg retten til å treffe korrigerende tiltak uten forhåndsvarsel, inkludert å nekte den besøkende/brukeren tilgang til nettstedet og dets tjenester, samt å fjerne materiale som er plassert der av vedkommende besøkende/bruker, uten å anta noe direkte eller indirekte ansvar. WeatherTech Direct, LLC ønsker å samarbeide fullt ut med alle kompetente autoriteter, inkludert for å kunne identifisere de som har ansvar for eventuelle lovbrudd.

Lenker til andre nettsteder

WeatherTech Direct, LLCs nettsted kan inneholde koblinger til andre nettsteder tilhørende tredjeparter.

Ved å følge lenker til andre nettsteder, forlater brukere frivillig nettstedet til WeatherTech Direct, LLC og omdirigeres til nettsider utenfor dette nettstedet. WeatherTech Direct, LLC ønsker å be om forhåndsgodkjennelse før man kobler til noe tredjeparts nettsted. Brukere som ønsker å gå til andre tilkoblede nettsteder, tar selv ansvar for risikoen denne beslutningen medfører. WeatherTech Direct, LLC er ikke ansvarlig for innholdet på noen nettsteder som måtte bli tilgjengelige via koblinger som ikke kontrolleres av WeatherTech Direct, LLC. Uten at det skal gå ut over avtaler med tredjeparter, forbeholder WeatherTech Direct, LLC seg retten til når som helst å kunne fjerne enhver kobling eller ethvert koblingsprogram.

Enhver bruker som ønsker å legge inn en kobling til dette nettstedet på sin hjemmeside, må først be WeatherTech Direct, LLC om godkjenning ved å sende en skriftlig forespørsel til deres kontorer i via Pier Carlo Cadoppi 9, Reggio Emilia. WeatherTech Direct, LLC forbeholder seg retten til å evaluere forespørselen og gi tillatelse etter eget forgodtbefinnende; WeatherTech Direct, LLC forbeholder seg videre retten til å handle i henhold til loven mot enhver person som introduserer koblinger som ikke har blitt forhåndsgodkjent. Såkalt "dypkobling" er forbudt: alle koblinger til dette nettstedet bør føre rett til nettstedets hjemmeside, og må vise at dette nettstedet og dets innhold ikke tilhører nettstedet der koblingen ble klikket; de må også informere om at WeatherTech Direct, LLC eier og drifter dette området, uten noen deling av innhold fra området som opprettet koblingen. Tilsvarende er bruk av "Framing"-teknikker også forbudt.

Ansvar

Verken WeatherTech Direct, LLC (som i forbindelse med denne seksjonen skal forstås å omfatte administratorer, revisorer, direktører, ansatte, agenter og WeatherTech Direct, LLC-konsulenter) eller noen annen WeatherTech Direct, LLC kan holdes ansvarlig for handlinger og/eller skader som måtte påføres bruker og/eller tredjepart som følge av bruk av dette nettstedet og/eller dets innhold. WeatherTech Direct, LLC kan ikke holdes ansvarlig for noen handlinger og/eller skade som kan skyldes noen lovlige tiltak de treffer i forhold til tidligere nevnte forbudte aktiviteter. Videre kan ikke WeatherTech Direct, LLC holdes ansvarlig for problemer brukeren får hvis tjenesten ikke kan leveres på grunn av forstyrrelser, utsettelser, forsinkelser eller funksjonsfeil ved leveringen av tjenesten som følge av strømbrudd, feil i telefonitjenester eller andre tekniske måter innholdet overføres på, og som WeatherTech Direct, LLC ikke er ansvarlig for. Selv om de alltid jobber med å forbedre tjenesten de tilbyr, kan ikke WeatherTech Direct, LLC holdes ansvarlig overfor tredjeparter hva angår nøyaktighet eller gjeldende status for innholdet på dette nettstedet.

 
Lukk