Sekretesspolicy


 
SEKRETESSPOLICY

Den här sidan beskriver hur webbplatsen hanteras vad gäller personuppgifter för de användare som besöker den.
 
WeatherTech Direct, LLC, med kontor på via Caduti del Lavoro n.25 i Bogolese di Sorbolo (PR) Italien, som Controller för hantering av personuppgifter enligt italiensk lagstiftningsdekret 196/2003 och successiva ändringar - Kod för skydd av personuppgifter och EU-förordning 679/2016 gäller från och med den 25 maj 2018 - Allmänna databeskyddsförordningen ("GDPR")

Denna sekretesspolicy är endast tillgänglig för webbplatsen www.weathertecheurope.com och gäller inte för andra webbplatser som kan nås genom externa länkar. Den bör förstås som en sekretesspolicy som tillhandahålls i enlighet med art. 13 i tillämplig förordning för dem som interagerar med webbplatsen. Den överensstämmer med rekommendation nr 2/2001 om minimikraven för online datainsamling inom EU, antagen den 17 maj 2001 av arbetsgruppen för artikel 29.
 
Dina personuppgifter hanteras lagligt, rättvist, öppet, korrekt och konfidentiellt, med respekt för begränsningarna i syfte, lagring och minimering av data, samt med integritet. Därför hanteras dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i tillämplig förordning och de sekretesskrav som krävs.
 
DATACONTROLLER

Data-Controllern för webbplatsen är WeatherTech Direct, LLC enligt definitionen ovan.  
Controllern är tillgänglig för att ge dig information om hantering av dina personuppgifter, inklusive listan över processorer som hanterar data.
 
PERSONLIGA UPPGIFTER SOM SKA HANTERAS

webbplatsen samlar in följande personuppgifter:
 
a. Navigeringsdata
Webbplatsens informationssystem samlar in vissa personuppgifter, vars överföring är implicit vid användning av kommunikationsprotokoll för Internet. Informationen samlas inte in för att vara associerad med dig, förutom till sin natur, om den hanteras och associeras med uppgifter som innehas av tredje part, kan informationen göra det möjligt att identifiera dig.  
Dessa data inkluderar IP-adresserna eller domännamnen för de enheter som används för att ansluta till webbplatsen, adresserna noterade i URI (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, tiden för begäran, metoden som används för att skicka förfrågan till servern, storleken på den erhållna svarsfilen, den numeriska koden som anger status för svaret som ges av servern (framgångsrikt, fel osv.) och andra parametrar om ditt operativsystem och din IT-miljö.
Dessa data används för att extrahera anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och att övervaka korrekt funktion och korrekt leverans av de olika funktioner du begär av säkerhetsskäl och för att fastställa ansvaret om hypotetiska datorbrott som kan skada webbplatsen eller tredje part, och raderas efter 40 månader.
 
b. Data som lämnas frivilligt

Via webbplatsen har du möjlighet att frivilligt tillhandahålla personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress, för att kontakta oss. Vi hanterar dessa data i enlighet med gällande föreskrifter. Läs igenom de informationsspecifikationer som anges i respektive områden på webbplatsen.
 
c. Kakor och liknande tekniker
Via webbplatsen www.weathertecheurope.com samlas personuppgifter in med hjälp av kakor. Mer information om användningen av kakor och liknande tekniker finns i Cookie Policy.
    
SYFTE, RÄTTSLIG GRUND, OCH OBLIGATORISK ELLER VALFRI HANTERING


De personuppgifter som du tillhandahåller på webbplatsen kommer att behandlas av WeatherTech Direct, LLC för följande syften:
 
a) för att utföra en specifik begäran om information;
b) statistiska forsknings-/analyssyften med hjälp av samlade eller anonyma data, och därför utan möjlighet att identifiera användaren, avsedd att mäta webbplatsens funktion, mäta dess trafik och utvärdera användbarheten och intresset;
c) syften relaterade till uppfyllandet av en lagstadgad skyldighet som Controllern har.
 
Överföring av din personliga information till ovan angivna syften är frivillig, men om du nekar att tillhandahålla dem kan det vara omöjligt att uppfylla din begäran om kontakt eller att få information.
 
MOTTAGARE

Dina personuppgifter kommer att hanteras av personal som utsetts av Controllern eller av tredjepart till vilka tekniska tjänster för att hantera webbplatsen anförtrotts. Under inga omständigheter kommer dina uppgifter att avslöjas.
 
ÖVERFÖRINGAR

Vissa av dina personuppgifter överförs till mottagare som kan vara belägna utanför EEC, och speciellt:

• MACNEIL IP LLC, 1 MacNeil Ct, Bolingbrook, Illinois 60440
• Svanaco, Inc., ett företag i Illinois d/b/a Americaneagle.com, 2600 South River Road, Des Plaines, Illinois 60018

Dataöverföringar till USA baseras på ett exportavtal för datahantering, som är tillgängligt på begäran.

DATALAGRING
Personuppgifterna kommer att sparas under den period som krävs för att utföra begäran om information eller så länge som krävs enligt gällande förordningar.
 
DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att när som helst få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter finns eller inte, och om du vill få reda på innehållet och dess ursprung, verifiera dess riktighet eller begära att de kompletteras eller uppdateras, eller om deras rättelse.
Du har rätt att till radering, anonymisering eller blockering av data som har hanterats olagligt, samt att motsätta dig hanteringen av dem under alla omständigheter av legitima skäl.
Alla ansträngningar kommer att göras för att göra funktionaliteten på denna webbplats så interoperabel som möjligt med de automatiska sekretesskontrollmekanismer som finns tillgängliga i vissa produkter som användarna utnyttjar. Med tanke på att nivån på framsteg för de automatiska kontrollmekanismerna inte har gjort dem fria från fel eller funktionssvårigheter, är det viktigt att notera att det här dokumentet som publiceras på denna webbplats utgör "Sekretesspolicy" för denna webbplats och kommer att bli föremål för uppdateringar.
 
Senaste uppdatering: 28/05/2019
 
Stäng